Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, Circus JOJO BV, Kempische Steenweg 226, 3500 Hasselt, België respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Circus JOJO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens?

De gegevens die u op onze website invoert of die u op een andere manier aan ons verschaft, worden door ons bewaard voor zover deze van nut zijn voor de verwezenlijking van onze doeleinden (zie verder). Deze gegevens omvatten tevens persoonsgegevens die het mogelijk kunnen maken u te identificeren. Bv. uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, contactgegevens en facturatiegegevens.

Welke doeleinden?

Wij gebruiken uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres / elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.

De rechtsgrond

Overeenkomstig artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen uw persoonsgegevens bovendien enkel worden verwerkt mits:

  1. U daarvoor uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven en voor zover de verwerking van uw gegevens kadert in de realisatie van een of meer van de bovenvermelde specifieke doeleinden;
  2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  3. De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Circus JOJO rust;
  4. De verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen dan wel de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon;
  5. De verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
  6. De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Circus JOJO of van een derde;

De wijze waarop uw persoonsgegevens worden beschermd

Circus JOJO hecht veel belang aan de adequate bescherming van uw persoonsgegevens. In die optiek worden heel wat technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat derden zich op illegale wijze toegang verschaffen tot uw gegevens en deze gebruiken zonder uw toestemming. Tevens worden maatregelen genomen om te vermijden dat uw gegevens verloren gaan dan wel worden beschadigd, aangetast of vernietigd (bv. door middel van het gebruik van firewalls en detectiesystemen).

Wordt Circus JOJO ondanks de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geconfronteerd met een data-lek (bv. hacking) waarbij een risico bestaat dat de rechten en vrijheden van personen wordt geschonden, dan maken wij hiervan in elk geval binnen de 72 uur melding bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wanneer de inbreuk een hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van bepaalde personen, worden deze hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Al de werknemers van Circus JOJO zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. Deze werknemers hebben ook enkel toegang tot deze gegevens als dit een noodzaak is voor hun functie.

De databank van de webshop van circusjojo.com bevat persoonsgegevens. Deze databank voldoet dan ook aan de strengste eisen op gebied van internetbeveiliging.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden binnen de EU/EER

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen gevestigd binnen de EU of de EER waarmee Circus JOJO verbonden is. Circus JOJO garandeert dat deze derde-ontvangers ook de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

In andere gevallen dan hierboven beschreven ontvangt u een mededeling wanneer uw persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden. U krijgt dan de gelegenheid om ervoor te kiezen dat wij deze informatie niet mogen delen.

Wij kunnen ook globale of anonieme informatie delen met derden, zoals adverteerders en investeerders. We kunnen onze adverteerders bijvoorbeeld het aantal bezoekers doorgeven dat onze website ontvangt. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie en worden gebruikt om inhoud en diensten te ontwikkelen die naar wij hopen interessant voor u zijn. 

Bewaarperiode van persoonsgegevens

Wij kunnen bepaalde informatie over uw account in onze archieven bewaren, ook voor analytische doeleinden en voor de volledigheid van onze documentatie. Hoe lang wij uw informatie bewaren, hangt af van het doel waarvoor wij de informatie hebben verzameld en gebruiken.

Wij zullen uw persoonlijke informatie in elk geval nooit langer bewaren dan nodig is voor de verwezenlijking van onze doeleinden van de verwerking of wettelijke verplichtingen (zie hoger).

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie bewaren gedurende een periode nadat u uw account bij ons heeft afgesloten, bij voorbeeld als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Inzage en verbetering: u heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze te allen tijde (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn.

Verwijdering, beperking en bezwaar: u heeft tevens het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en om deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van uw klantenaccount aan te passen; en/of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@circusjojo.com;

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Hiertoe kan U zich steeds richten tot
Circus JOJO BV,
Kempische Steenweg 226,
3500 Hasselt,
België.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Paswoord

U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw login gegevens en het gebruik van uw paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Circus JOJO heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Circus JOJO de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.

Cookies met een laag risico

Onze website circusjojo.com maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Cookies kunnen zowel door Circus JOJO zelf geplaatst worden (“first party cookies”) maar ook door derden (“third party cookies”). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden.

Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot u de browser afsluit (“sessie cookies”) en soms permanent, tot u ze zelf verwijdert (“persistent” cookies).

Welke cookies worden gebruikt bij uw bezoek aan onze website?

COOKIE

TYPE

LOOPTIJD

OMSCHRIJVING

__sqra

0

2 years

This cookie is set by Sooqr search and is used to determine whether a user was in a new session/visit.

__sqrb

0

30 minutes

The cookie is used by Sooqr Search and is used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __sqrb cookies exists.

__sqrc

0

 

This cookie is set by Sooqr search.The cookie is used for distinguishing users and sessions.

_ga

0

2 years

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.

_gat_UA-127223094-24

0

1 minute

 

_gid

0

1 day

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.

cookielawinfo-checkbox-necessary

0

1 year

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

0

1 year

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Non-necessary”.

GPS

0

30 minutes

This cookie is set by Youtube and registers a unique ID for tracking users based on their geographical location

IDE

1

2 years

Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.

mailchimp_landing_site

0

4 weeks

The cookie is set by the email marketing service MailChimp.

NID

1

5 months

This cookie is used to a profile based on user’s interest and display personalized ads to the users.

viewed_cookie_policy

0

1 hour

The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

VISITOR_INFO1_LIVE

1

5 months

This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.

woocommerce_recently_viewed

0

 

Description unavailable.

wp-wpml_current_language

0

1 day

 

yith_wcwl_session_5ab217d5c2da57fcf28d62354a83bccf

1

4 weeks

 

YSC

1

 

This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.

Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

U kan zoals hierboven aangehaald de cookies steeds uitschakelen via uw browserinstellingen.

Bezoekersstatistieken

Circus JOJO houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

E-mail reclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (email) nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

Contact

Heeft u vragen betreffende de verwerking van uw gegevens of wenst u uw lidmaatschap of inschrijving te verwijderen? Neem dan contact met ons op.
CIRCUS JOJO BV
Kempische steenweg 226
3500 Hasselt
Btw-nummer: BE 0474.038.208
Tel: +32 11 64 80 08
E-mail: info@circusjojo.com

Klachten

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen).

Winkelwagen

Circus JOJO is in paasverlof vanaf maandag 03/04/203 tot en met paasmaandag 10/04/2023 Voor dringende zaken kan u me bereiken op het nummer +32 11 64 80 08 of een versturen naar info@circusjojo.com . Online bestellingen blijven mogelijk op www.circusjojo.com . Met vriendelijke groet en tot binnenkort Johan Simons Circus JOJO